Cursusvoorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Iedere cursus wordt verzorgd door een enthousiaste ervaren instructeur die de deelnemers vanaf de eerste tot en met de laatste les zal begeleiden.

2. Door je in te schrijven voor een cursus of sport geef je aan dat je onze cursusvoorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

3. Een inschrijving is pas geldig als het inschrijfgeld is voldaan.

4. Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling. Het minimum en maximum aantal deelnemers wordt per cursus vastgesteld.

5. Wij doen ons best om alle cursussen zo veilig mogelijk te laten verlopen. De aanbieder is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cursist overkomt tijdens of wat verband heeft met het volgen van de cursus.

6. De cursist is gehouden (zelf) te doen onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt, om de cursus te volgen. De aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.

7. De aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de cursist of anderszins door de cursist meegebrachte materialen gedurende de cursus of anderszins verblijf van de cursist in de (les)ruimten.

8. We proberen zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken om deel te nemen aan een cursus, maar blijkt er bij een cursus niet voldoende animo te zijn, dan behouden wij ons het recht om het niet door te laten gaan. We nemen hiervoor tijdig contact met jou op en je krijgt dan restitutie van het lesgeld.

9. Je hebt bij ons een lespakket afgenomen. We gaan er vanuit dat je er alle lessen bij bent. Bij annulering na aanvang van de cursus of sport wordt in principe geen restitutie van inschrijfgeld meer verleend.

10. Als door overmacht niet deelgenomen kan worden aan de cursus of sport, neem dan contact met ons op. Per geval zal dan bekeken worden of restitutie van het lesgeld plaats kan vinden.

11. Tijdens schoolvakanties gaan de lessen in principe door. Op feestdagen gaan lessen niet door. Alle data en tijden staan vast en worden vooraf bepaald en gecommuniceerd.

12. Wij maken foto's tijdens lessen om hiermee anderen te enthousiasmeren om ook deel te nemen aan een cursus. Deze kunnen op de website of op Facebook en Instagram komen. Dit zijn foto's waar de deelnemers onherkenbaar in beeld staan of waar een grote groep deelnemers op staat. Heb je hier bezwaar tegen, laat het ons dan weten.

13. Als wij een foto maken waarop jij duidelijk in beeld staat, dan vragen wij hiervoor per foto toestemming aan jou persoonlijk om deze wel/niet te gebruiken. 

14. Wij gaan zorgvuldig om met de contactgegevens van de cursist. Deze worden niet met derden gedeeld.

Corona maatregelen

1. Blijf thuis bij verkoudheid of andere corona-gerelateerde klachten. Blijf ook thuis wanneer een huisgenoot koorts heeft.

2. Wij vragen elke deelnemer de handen te desinfecteren bij aankomst en bij weggaan. Wij zorgen voor desinfecterende gel.

3. Houdt 1,5 meter afstand.

4. Nies of hoest in de elleboog.